Axelbandet rf

Axelbandet rf är en finlandssvensk ideell förening i Åbo vars målsättning är att värna om teknologorkesternmusikens kultur och traditioner.

Detta mål uppnås genom att:
  • Upprätthålla kontakter mellan teknologorkestrar i norden samt deltagande i, och anordnande av, studentorkesterfestivaler.
  • Hålla regelbundna övningar och skolningstillfällen för intresserade.
  • Anordna konserter och uppträdanden.
  • Inverka på allmänna tillställningars program- och orkesterval samt förmedla artiklar och insändare till massmedia.

Styrelsen 2018

OrdförandeKen Erikson, (0504049084)
Vice OrdförandeFrida Luukkaa
KassörKristoffer Björkbacka
Sekreterare Robert Backman
Inventarieförvaltare Patrik Hillner
Styrelsemedlem Max Sandholm
Styrelsemedlem inte vald