Axelbandet rf

Axelbandet rf är en finlandssvensk ideell förening i Åbo vars målsättning är att värna om teknologorkesternmusikens kultur och traditioner.

Detta mål uppnås genom att:
  • Upprätthålla kontakter mellan teknologorkestrar i norden samt deltagande i, och anordnande av, studentorkesterfestivaler.
  • Hålla regelbundna övningar och skolningstillfällen för intresserade.
  • Anordna konserter och uppträdanden.
  • Inverka på allmänna tillställningars program- och orkesterval samt förmedla artiklar och insändare till massmedia.

Styrelsen 2018

OrdförandeSandra Hermans, (+35840 7664742)
Vice OrdförandeSiiri Nurminen
KassörKristoffer Björkbacka
Sekreterare Miamarie Peura
Inventarieförvaltare Patrik Hillner
Styrelsemedlem Rickard Bäckman
Styrelsemedlem Jonas Hellman