Om oss

Axelbandet är Åbo Akademis bästa (och enda) big band. Axelbandet är ursprungligen en teknologorkester, men numera omfattar denna studentorkester även medlemmar från övriga ämnen inom Åbo Akademi, samt studerande från andra högskolor (Novia, Turun Yliopisto) och allmänt intresserade musikanter. Orkestern grundades 23.03.1957, vilket innebär att bandet redan existerat i över 50 år.

Vår repertoar omfattar en mängd olika musikstilar (så som jazz, swing, funk och t.o.m. pop) framfört i bigbandtappning.

Turne 2011Axelnatten 2012