Axelbandet rf

Axelbandet rf är en finlandssvensk ideell förening i Åbo vars målsättning är att värna om teknologorkesternmusikens kultur och traditioner.

Detta mål uppnås genom att:
  • Upprätthålla kontakter mellan teknologorkestrar i norden samt deltagande i, och anordnande av, studentorkesterfestivaler.
  • Hålla regelbundna övningar och skolningstillfällen för intresserade.
  • Anordna konserter och uppträdanden.
  • Inverka på allmänna tillställningars program- och orkesterval samt förmedla artiklar och insändare till massmedia.

Styrelsen 2020

Ordförande Edvard Määttälä ((+358)50 559 5186)
Vice Ordförande Miamarie Peura
Kassör Olivia Sjölund
Sekreterare Jenny Smeds
Inventarieförvaltare Robin Nyberg
Styrelsemedlem Rickard Bäckman
Styrelsemedlem Oliver Byggnings