Axelbandet

Axelbandet rf

Axelbandet rf is a registered association (registrerad förening).

The board 2022

OrdförandeMax Sandholm
Vice ordförandeSandra Herrmans
KassörOlivia Sjölund
SekreterareAnton Nordman
InventarieförvaltareLex Björklund
InformatörErika von Essen
EventchefJenny Smeds
Övrig styrelsemedlemMina Nyman